What's new

Bộ mã trên gen tương ứng với bộ mã kết thúc ở mARN nằm ở vùng nào của gen?

vitcon

Member
#1
Cho em hỏi: Bộ mã trên gen tương ứng với bộ ba mã kết thúc ở mARN nằm ở vùng nào của gen? Vùng điều hòa, vùng mã hóa hay vùng kết thúc?

Có phải là ở vùng mã hóa không? do vùng mã hóa của gen khác với vùng mã hóa của marn, vùng mã hóa của gen mã hóa cho mARN, vì vậy mà bộ ba kết thúc vẫn nằm trong vùng mã hóa của gen đúng không ạ?

Em cám ơn.
 
Last edited:

pdn

Pham Duy Nghia
Nó nằm ở vùng mã hóa, thế nên bạn cần xem lại lập luận trong vài bài viết của bạn gần đây. Người ta chia gen cấu trúc ra thành 3 vùng còn bạn kêt luận một số thứ chẳng thuộc vùng nào trong 3 vùng đó.
 

vitcon

Member
Nó nằm ở vùng mã hóa, thế nên bạn cần xem lại lập luận trong vài bài viết của bạn gần đây. Người ta chia gen cấu trúc ra thành 3 vùng còn bạn kêt luận một số thứ chẳng thuộc vùng nào trong 3 vùng đó.
Có ai nói 3 vùng này liên tục đâu?
 
Cãi nhau rồi! Sách ôn tập tốt nghiệp Sinh học 12 năm 2012, nói rõ điều này. Mã quy định tín hiệu kết thúc dịch mã thuộc vùng mã hóa của gen, vùng kết thúc của gen quy định tín hiệu kết thúc phiên mã.
Đóng góp thêm.
 

Facebook

Top