biologcal term !!

#1
_ Chúng ta thường thắc mắc về ý nghĩa của các thuật ngữ và phải phân biệt chúng : bản chất của thuật ngữ là khái niệm ?giải thích quá trình sinh học,,,,....... !!! ?tại sao chúng ta không sử dụng ngay chính những tiếng Anh để trả lời nhỉ ??? ví dụ
http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/glossary_4.html
 

Similar threads


Đông trùng Hạ thảo CordyHappy
Top