What's new

bất đẳng thức kinh điển

MrHanU

Member
#1
dưới đây là 2 bài bất đẳng thức kinh điển,mọi người làm thử nha........:
1 .Cho
và xyz=1.Chứng minh


2 .Cho x,y,z là các số không âm và
+
=1.Chứng minh
 
trời đất cái thứ ngôn ngữ gì đây hả trời, hình như trong forum này có cấm viết mấy cái kiểu ngôn từ quái đán đó rồi mà nhỉ, đề nghị đồng chí kia không làm ô uế tiếng Việt trong forum này như thế nhé, tự sửa đi !!!:twisted::banbo:
 

MrHanU

Member
trời đất cái thứ ngôn ngữ gì đây hả trời, hình như trong forum này có cấm viết mấy cái kiểu ngôn từ quái đán đó rồi mà nhỉ, đề nghị đồng chí kia không làm ô uế tiếng Việt trong forum này như thế nhé, tự sửa đi !!!:twisted::banbo:
ô uế là thế nào....tôi chưa có bài nào viết mà người ta không đọc được,còn chữ kí đó là phong cách riêng của tôi,.......,tôi chả có gì phải sửa cả,tôi thấy anh vô duyên quá đấy,tưởng vào viết bài và bàn luận xung quanh nội dung bài,ai dè........:botay:,,,,,,,,,,,,,,,,,:eek:
 

wind_sky

Member
này đề nghị anh tuân thủ đúng luật diễn đàn naz///....ziet như vậy ma chơi nào hiểu dk chứ
 

wind_sky

Member
đề nghị ai có nhu cầu " cận thị cấp tốc" thì liên lạc ngay voi Mr.HanU theo địa chỉ ' doctor pet .com' kakakakak:mrgreen:
 
ô uế là thế nào....tôi chưa có bài nào viết mà người ta không đọc được,còn chữ kí đó là phong cách riêng của tôi,.......,tôi chả có gì phải sửa cả,tôi thấy anh vô duyên quá đấy,tưởng vào viết bài và bàn luận xung quanh nội dung bài,ai dè........:botay:,,,,,,,,,,,,,,,,,:eek:
[FONT=.VnTime]Thªm c¶ bµi nµy n÷a,Cho x,y,z thuéc tËp sè thùc tho¶: x^2+y^2+z^2+4x-2z <= 0, t×m Gi¸ trÞ Lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña: P=2x+4y-2z……………bµi nµy th× ch¾c hiÓu ®Ò![/FONT]
[FONT=.VnTime]Cuéc sèng lµ mét con ®u­êng 1 chiÒu,®õng quay l¹i,h·y b­uíc tiÕp vµ ®Ó l¹i nh÷ng dÊu ch©n...***Con ngu*o*i\co'2tai va\ 1mie^ng. de^? nghe nhie^u\ ho*n va\ noi' it' ho*n:bimat:...---->cuéc sèng lµ con ®­­­uêng 1 chiÒu h·y b­ó¬c tiÕp vµ ®Ó l¹i nh÷ng dÊu ch©n,con ng­u¬× cã 2 tai vµ 1 miÖng ®Ó nghe nhiÒu h¬n vµ noÝ Ýt h¬n...............[/FONT]

[FONT=.VnTime]……….§o^i cha^n to^i kho^ng the^? ®u*ng’ vu*ng~ mai~ tre^n con ®u*o*ng\ mon\ tro*n tru*o*t. cua? Cuo^c.®o*i\,ne^n co’ nhu*ng~ luc’ to^i bi. Le^ch. Khoi? ®u*o*ng\ ®ua ©y’,nhu*ng~ khi a^y’, to^i luo^n co^’ gu*o*ng. da^y. va\ tu*. Nhu? Ra(ng\:§o’ chi? La\ 1 cu’ tru*o*t. va\ kho^ng the^? Lam\ to^i guc. Nga~…...--->®«i ch©n t«i kh«ng thÓ ®óng vòng m·i trªn con ®uêng mßn tr¬n truît cña cuéc ®êi nªn cã nhòng lóc t«i bÞ lÖch khái ®uêng ®ua Êy,nh÷ng khi Êy t«i lu«n cè g­uîng dËy vµ tù nhñ r»ng:®ã chØ lµ 1 có truît vµ kh«ng thÓ lµm t«i gôc ng·..........ANH HiÓu lêi nµy chó*!!!!!!!!!!!!!!???????????nÕu anh nghÜ nã lµ « uÕ th× t«i viÓt râ ra cho anh ®äc.............[/FONT]

chữ ký gì mà dài thế , mà sao lại không nằm trong phần chữ ký, con nếu thích chơi mấy trò teen thì sang những forum dành cho trẻ con để viết như thế, đây không phải là nơi thể hiện xì teen ! nếu chưa hiểu thì vào đọc lại nội quy, và đề nghị mấy đồng chí admin nhắc nhở hoặc là xóa quách cho xong can tội tái phạm nhiều lần , bị nhắc nhở và vẫn tái phạm !:banbo:
 
chú Dũng nói đúng đó MrHanU
Bồ sửa lại chứ kí mình đi.Viết bằng ngôn ngữ có trong bảng chữ cái tiếng việt đi mà.Mình đọc thấy nhức mắt mà hok dám góp ý ^^
 

MrHanU

Member
Cho x,y,z là số thực thoả Mãn:x^2+y^2+z^2+4x-2z<=0,hãy tìm GTLN và GTNN của: P=2x+4y+2z.....................
[FONT=.VnTime]Kh«ng gâ ®­u­îc kÝ hiÖu To¸n Häc!!![/FONT]
 

SNOW

Member
ùmh.hí!!em làm xong hết,hí.chắc ai cũng làm đc thui chắc ko fải trình lên đâu nhỉ!!!
:welcome:MathVn.Com
 

MrHanU

Member
có nhiều pp,em có thể làm theo bunha,làm theo phân tích về dạng biến nó về

rồi tìm số a sao cho nó phù hợp là được. dùng phương pháp hình học có lẽ là hay nhất,vì không phải chỉ ra dấu bằng ( giống pp miền giá trị).... dựa vào vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu...............
 

SNOW

Member
gớm,em chưa học hihihi,em làm theo bunhia cho nhanh,hihi,anh còn bài nào post lên típ đi,ko gửi cho em đc(y)
 

Facebook

Top