What's new

Bào quan thực vật

linhboomkk67

New member
Thật ra thì em mới biết câu trả lời của câu này:Không bào, chúng sẽ gia tăng kích thước nhanh chóng khi hút nước tiêu tốn rất ít năng lượng
 

Facebook

Top