What's new

Bảo quản ARN

#1
Thầy/cô anh/chị cho mình hỏi về việc bảo quản ARN bằng tủ lạnh ở nhiệt độ 4-8 độ qua đêm có đảm bảo đến phản ứng q-PCR không ạ?? (Mình đang làm xét nghiệm về Covid-19 mà đang thắc mắc về cách bảo quản)
 

Facebook

Top