What's new

Bán sách Sinh học: SINH LÝ THỰC, ĐỘNG VẬT; DI TRUYỀN, CÔNG NGHỆ SH, TẾ BÀO, VSV...

em định bán sách gì đấy?
Sách giấy giá rẻ? ---> Ngoài thị trường nhiều lắm
Sách giấy đã cũ? -----> em nên giữ lại, hoặc cho..
Còn sách điện tử cả Tiếng Việt và Tiếng Anh thì ........
 
bạn có sách j vậy. tui mới học Pt nhưng cũng muốn đọc sách nâng cao về chuyên ngành nào đó một chút. sách về CNSH y- sinh, or y khoa bạn có không. hay sách nghiên cứu về Máu càng tốt. hi vong j bạn có những sách đó. cám ơn bạn nhé
 

Facebook

Top