What's new

bạn nào học giỏi sinh giúp mình bài tập về công thức tính số mã di truyền này với

#1
1 gen có 3 nu A,T,G:
a, gen trên có thể tạo ra bao nhiêu mã di truyền trong 2 T.H:
+ không tính thứ tự sắp xếp các nu.
+ Tính thứ tự sắp xếp các nu.
b, gen trên có thể tạo ra bao nhiêu mã di truyền chứa ít nhất 1nu X.
THANK nhiều nha!
ah quên, bạn có thể xây dựng giúp minh luôn công thức tổng quát được ko? giúp mình luôn nhé!:please:
 
1 gen có 3 nu A,T,G:
a, gen trên có thể tạo ra bao nhiêu mã di truyền trong 2 T.H:
+ không tính thứ tự sắp xếp các nu.
+ Tính thứ tự sắp xếp các nu.

b, gen trên có thể tạo ra bao nhiêu mã di truyền chứa ít nhất 1nu X.
THANK nhiều nha!
ah quên, bạn có thể xây dựng giúp minh luôn công thức tổng quát được ko? giúp mình luôn nhé!:please:
chổ đánh dấu là sao bạn. thứ tự sắp xếp tạo ra các loại mả DT mà. làm gì có chuyện tính với cả không tính trình tự sắp xếp
còn cách tìm công thức thì bạn nên tự viết các trường hợp ra sau đó tự xây dụng bạn sẻ nhớ dc lâu hơn:mrgreen::mrgreen:
 
cảm ơn nhưng bạn nói thế thì mình nhở làm chi? hic
trình tự sắp xếp ở đây nghĩa là: g/sử A có chỉ có trình tự đứng số 1=>số gen có thể tạo dc.
ttự A đứng số 2=>số gen tạo đc.
...
mình biết viết ra mà tính nhưng cần CT tổng quát và CM nên mới nhờ mà. hic
 

zuz

Member
với A, T, G
Nếu ko tính thứ tự sắp xếp các nu thì có: A,T,G; AAA, TTT, GGG; ATT; AAT; GGT; TTG; GGA, AAG
Nếu tính thứ tự sắp xếp ta có: ATG=3^3=27 bộ ba
Số bộ ba ko chứ 1 nu A là 2^3=8
Số bộ ba chứa ít nhất 1 A là= 27-8=19
 

Facebook

Top