What's new

Bản đồ di truyền

Tại sao phải cứu em ?có ai dọa em à?Vấn đề nay trong các sách Di truyền học đại cương thiếu gì .Em tìm đọc đi.Không phức tạp lắm đâu
 
Tại sao phải cứu em ?có ai dọa em à?Vấn đề này trong các sách Di truyền học đại cương thiếu gì .Em tìm đọc đi.Không phức tạp lắm đâu
 
Bạn là học sinh phổ thông, có ai bắt bạn hiểu về cái đấy mà bạn phải kêu cứu như sắp chết đến nơi vậy? Bạn Thịnh hình như mới được bỏ block mà vẫn chưa rút ra kinh nghiệm ah?
 

Facebook

Top