What's new

Bài toán từ thực nghiệm cuộc sống!

iloveA5

Member
#1
Mèo nhà tôi sinh được 6 lứa( trong 3 năm), mỗi lứa có 1 con vàng, 2 con đen. Mèo nhá tôi đuôi cụt, mèo giao phối với nó cũng có đuôi cụt( cả 6 lần). tìm tỉ lệ phần trăm con mèo vàng đuôi dài đươc sinh ra? biết:
+ cứ 3 lứa có một con đuôi dài
+ cha mẹ của con meo cái là vàng đuôi dài và đen đuôi cụt
giải giùm tôi nhak!:???:
 

Similar threads

Facebook

Top