What's new

Bài toán hơi khó thử coi ai sẽ giải đc

winny

Member
#1
có ai hứng thú giải bài tập DT QT thì nhào vô giải hộ mình thank nhìu. đầu bài này:

một hồ nc thuộc vùng ôn đới, TB hàng năm nhận đc nguồn bức xa 100000cal/cm2(đây là đơn vị diện tích). nghề cá trong hồ mỗi năm thu hoạch đc một sản lượng cá tương ứng 1,2cal/cm2, chiếm 40%tổng nl mà cá đã khai thác đc tổng nlg từ thức ăn giáp xác sản lượng thô hay nlg đồng hóa đc của cá chỉ bằng 20%nl của giáp xác đồng hóa đc từ tảo. nl đó bằng 15% sản lg sơ cấp thô của tảo(Pg);hay bằng 1/2 nl chứa trong giáp xác ko đc cá sdung ;hay bằng 2 lầnnnll do giáp xac thải bỏ qua hệ bài tiết.sản lượng sơ cấp tinh (Pn)của tảo đc xác định là 83%sản lượng sơ cấp thô. hãy xác định:
1- nl qua hô hấp =?
nl qua bài tiết=?
nl ko đc sdung ở bậc thức ăn giáp xác là bao nhiucal/cm2/năm?
2- hiệu suất nl đồng hóa của taóo với tổng nl bức xạ mà hồ nhận đc hàng năm.
3- tổng nl hô hấp của toàn hệ thống qua xích TA trên
chú thích :
nl:năng lượng

:oops::oops::oops:
 
có ai hứng thú giải bài tập DT QT thì nhào vô giải hộ mình thank nhìu. đầu bài này:

một hồ nc thuộc vùng ôn đới, TB hàng năm nhận đc nguồn bức xa 100000cal/cm2(đây là đơn vị diện tích). nghề cá trong hồ mỗi năm thu hoạch đc một sản lượng cá tương ứng 1,2cal/cm2, chiếm 40%tổng nl mà cá đã khai thác đc tổng nlg từ thức ăn giáp xác sản lượng thô hay nlg đồng hóa đc của cá chỉ bằng 20%nl của giáp xác đồng hóa đc từ tảo. nl đó bằng 15% sản lg sơ cấp thô của tảo(Pg);hay bằng 1/2 nl chứa trong giáp xác ko đc cá sdung ;hay bằng 2 lầnnnll do giáp xac thải bỏ qua hệ bài tiết.sản lượng sơ cấp tinh (Pn)của tảo đc xác định là 83%sản lượng sơ cấp thô. hãy xác định:
1- nl qua hô hấp =?
nl qua bài tiết=?
nl ko đc sdung ở bậc thức ăn giáp xác là bao nhiucal/cm2/năm?
2- hiệu suất nl đồng hóa của taóo với tổng nl bức xạ mà hồ nhận đc hàng năm.
3- tổng nl hô hấp của toàn hệ thống qua xích TA trên
chú thích :
nl:năng lượng
:oops::oops::oops:
nhìn cái đề choáng quá ,có vài chỗ mình chưa được học, hic:tutu:
 

winny

Member
cái bài đó mình có lời giải nhưng cảm thấy nó ko đc thoả đáng nên mới nhờ mọi ng giúp. hì có gì dùng từ hơi quá mọi ng thông cảm cố giải giúp mình:mrgreen::):please:
 

winny

Member
thực sự là mình gửi nhầm mục
dáng ra phải cho nó vào phần sinh thái mới phải
 

Similar threads

Facebook

Top