What's new

bài tập

trungthat

New member
#1
:)Một tb sinh dục sk qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đã đòi hỏi mtcc 240nst đơn.Số nst đơn có trong 1 giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản.tổng số giao tử được tạo ra bằng 1/2048 tổng số kiểu tổ hợp giao tử có thể được hình thành ở loài.
a xác định bộ nst 2n
b mtcc bao nhiêu nst đơn cho mỗi giai đoạn phát triển tb nói trên
cá thể thuộc gtinh j.? biết qtrinh giam phan bt k trao đổi chéo đột biến..
tks mọi người nhiu..
 

Facebook

Top