What's new

Bài tập về tính tần số đột biến.

kt1996

Member
#1
ở ruồi giấm 2n=8, trong quá trình GP 1 số tb bị rối loan phân li ở cặp NST gt. tất cả các giao tử đột biến đều thụ tinh với giao tử bình thường tạo ra 4 XXX , 4 XYY va 8 OX. 50/100 giao tử bình thường tạo ra 148 XX va 148 XY. tần số đột biến?
Mọi người giải giúp em với ạ. :botay:
 

Similar threads

Facebook

Top