What's new

Bài tập về nguyên phân , giảm phân

quocdat2000

New member
#1
ai giúp mình giải hai bài sau và giải thich giùm mình :
1. Vào thời kỳ chín, một số tế bào sinh dục sơ khai tiến hành một số đợt nguyên phân bằng nhau đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 25200 nhiễm sắc thể đơn. Tổng số nhiễm sắc thể đơn trong các tế bào con tạo thành là 25600. biết tế bào con đều chứa 8 nhiễm sắc thể.
a/ Tìm số tế bào sinh dục sơ khai ban đầu
b/ Nếu các tế bào sinh dục sơ khai tạo ra sau khi nguyên phân đều tham gia giảm phân thì tổng số nhiễm sắc thể đơn trong tế bào con thu được là bao nhiêu.
2. ở một loài sinh vật tế bào sinh dục sơ khai 2n =44. Trong quá trình phân bào liên tiếp môi trường nội bào cung cấp 11176 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào này bước vào vùng chín giảm phân tạo ra trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng la 6.25%.
a/ tính số hợp tử tạo thành
b/ tính số tế bào sinh trứng cần thiết để hoàn thành quá trình thụ tinh.
c/ tính số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai.
 
mình làm vài bài trước nhé bây giờ muộn rồi....
Câu1
Giải: gọi số đợt nguyên phân của tế bào đó là x(x thuộc N*)
theo bài ra ta có: a.2n(2^x-1)=25200(1)
a.2^x.2n=25600(2)
trừ 1 cho 2 ta có a.2n=400
mà 2n=8=>a=50
vậy có 50 tế bào sinh dục sơ khai ban đầu.
b)Số NST đơn trong tế bào con sau giảm phân là: 50.4.4=800 NST
 

Similar threads

Facebook

Top