What's new

bài tập về di truyền

Lệ Băng

New member
#1
ở đậu hà lan thân cao hạt vàng là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với thân thấp hạt xanh . hai cặp tính trạng chiều cao và màu sắc hạt di chuyển độc lập với nhau . hãy lập sơ đồ lai từ P tới F1 khi cho cây thân cao hạt xanh giao phấn với cây thân thấp hạt vàng
trả lời nhanh cho mình nhé mình cần gấp lắm (y)(y)(y)
 

bkav

Member
quy ước gen: A-t.cao; a-t.thấp; B-h.vàng, b-hạt xanh
cây cao,xanh có thể có kg: AAbb,Aabb
cây thấp, vàng có kg: aaBB, aaBb
=> có thể xảy ra các plai sau:
P: AAbb x aaBB
P: AAbb x aaBb
p: Aabb x aaBB
P: Aabb x aaBb
sơ đồ lai viết ra dài lắm.....
 

Similar threads

Facebook

Top