What's new

Bai Tap ve Di truyen pha he . Can tim` cong thuc lien quan

#1
Cau1 : Benh bach tang do gen lan qui dinh . Bo' va me di hop sinh con . Tinh' xac suat sinh duoc 2 dua con sao cho vua` co be' gai' , vua co' be' trai va 1 bi benh 1 hok bi benh ? (nghia~ la con sinh ra phai co ca trai gai' va`co' 1 tinh trang benh ma hok can bik trai hay gai' benh)
Cau nay` co giao' cua? minh` giai? ra : 3/16
Co^ cho cong thuc ra la` [(2C1 * 2)/(2^2)] *(3/4)*(1/4)
Cau2 : Benh bach tang do gen lan qui dinh . Bo' va me di hop sinh con . Tinh xac suat sinh ra 4 dua' con gom` : 1 trai benh , 1 gai' binh thuong , 1 trai binh thuong , 1 gai' benh ( nghia~ la trinh trang benh da~ co dinh voi' gioi tinh trai hay gai')
Cau nay tui thay; trong sach nhung hok cho cong thuc' . Dap' an 3/8
Vay cho tui hoi cong thuc' chinh' xac' la gi`. Truong hop khac' cong thuc co' dung' hay hok?
 

dinhhai1308

Member
Cau1 : Benh bach tang do gen lan qui dinh . Bo' va me di hop sinh con . Tinh' xac suat sinh duoc 2 dua con sao cho vua` co be' gai' , vua co' be' trai va 1 bi benh 1 hok bi benh ? (nghia~ la con sinh ra phai co ca trai gai' va`co' 1 tinh trang benh ma hok can bik trai hay gai' benh)
Cau nay` co giao' cua? minh` giai? ra : 3/16
Co^ cho cong thuc ra la` [(2C1 * 2)/(2^2)] *(3/4)*(1/4)
Cau2 : Benh bach tang do gen lan qui dinh . Bo' va me di hop sinh con . Tinh xac suat sinh ra 4 dua' con gom` : 1 trai benh , 1 gai' binh thuong , 1 trai binh thuong , 1 gai' benh ( nghia~ la trinh trang benh da~ co dinh voi' gioi tinh trai hay gai')
Cau nay tui thay; trong sach nhung hok cho cong thuc' . Dap' an 3/8
Vay cho tui hoi cong thuc' chinh' xac' la gi`. Truong hop khac' cong thuc co' dung' hay hok?
Yêu cầu bạn ghi tiếng việt thế này khó nhìn lắm:xinkieu:
 

dinhhai1308

Member
Cau1 : Benh bach tang do gen lan qui dinh . Bo' va me di hop sinh con . Tinh' xac suat sinh duoc 2 dua con sao cho vua` co be' gai' , vua co' be' trai va 1 bi benh 1 hok bi benh ? (nghia~ la con sinh ra phai co ca trai gai' va`co' 1 tinh trang benh ma hok can bik trai hay gai' benh)
Cau nay` co giao' cua? minh` giai? ra : 3/16
Co^ cho cong thuc ra la` [(2C1 * 2)/(2^2)] *(3/4)*(1/4)
Cau2 : Benh bach tang do gen lan qui dinh . Bo' va me di hop sinh con . Tinh xac suat sinh ra 4 dua' con gom` : 1 trai benh , 1 gai' binh thuong , 1 trai binh thuong , 1 gai' benh ( nghia~ la trinh trang benh da~ co dinh voi' gioi tinh trai hay gai')
Cau nay tui thay; trong sach nhung hok cho cong thuc' . Dap' an 3/8
Vay cho tui hoi cong thuc' chinh' xac' la gi`. Truong hop khac' cong thuc co' dung' hay hok?
Câu 1: đại loại bạn hiểu như thế này Aa lai Aa xác suất bệnh là 1/4 k bệnh: 3/4 .Do ở đây TH sinh con trai, con gái không lquan đến thứ tự 2C1 ( 2 TH hoặc con gái đẻ trc con trai đẻ sau và ngược lại) .Tương tự như trc đứa trai bị bệnh hoặc đứa gái bị bệnh hoặc đổi lại cũng có 2 TH: (2C1)
Ta có = 2C1*2C1*(3/4)/(1/4)* (1/2)bình =3/16
 

Facebook

Top