What's new

Bài tập về di truyền lớp 9

Joined
Aug 6, 2017
Messages
2
#1
Ở một loài hoa đỏ là trội so với trắng .Khi cho 2 cây P lai với nhau F1 thu được đồng loạt giống nhau.Tiếp tục cho F1 lai với nhau .F2 thu được 100 đỏ:200 hồng :100 trắng
a)Giải thích kết quả và lập sơ đồ lai từ P=>F2
b)Có cần kiểm tra độ thuần chủng của cây hoa đỏ và cây hoa trắng hay ko ?
 


thanhvovo

New member
Joined
Mar 15, 2018
Messages
3
#3
Mình giải kĩ hơn một chút
a) Xét tỉ lệ kiểu hình ở F2 ta có:
100 đỏ:200 hồng :100 trắng =1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng
=> tuân theo quy luật trội không hoàn toàn
=>F1 có kiểu gen dị hợp Aa(hồng) lai với Aa(hồng)
=>bố mẹ có kiểu gen AA(đỏ) lai với aa(trắng)
*sơ đồ lai tự viết nhé!!!
b) không cần kiểm tra độ thuần chủng vì theo trội không hoàn toàn thì ta quy ước ngay: AA: hoa đỏ
aa :hoa trắng
Aa: hoa hồng
 

Similar threads

Top