What's new

Bài tập về ADN

#1
1) một phân tử ADN của vi khuẩn E-co-li chỉ chứa N(15) phóng xạ. nếu chuyển những vi khuẩn E-co-li sang môi trường chỉ có N(14) thì mỗi tế bào vi khuẩn sau 5 lần nhân đôi tạo ra bao nhiêu phân tử ADN hoàn toàn chứa N (14)
N là nito
2) có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau tổng hợp được 112 mạch pô-li-nu mới. lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường . số lần tự nhân đôi ADN là bao nhiêu ?
giải chi tiết giùm e với e dốt sinh lắm(y)
 

pdn

Pham Duy Nghia
ngoisaobang
Bạn cần viết hoa chữ cái đầu của tiêu đề.

1)
-Sau 5 lần thì ta được 2^5 = 32 phân tử ADN.
-Chỉ phân tử ADN gốc ban đầu có 2 mạch N15, theo nguyên tắc bán bảo toàn thì sau bao nhiêu lần nhân đôi trong môi trường N14 đi nữa cũng luôn có 2 ADN con chứa 1 mạch N15 và 1 mạch N14, toàn bộ ADN con còn lại hoàn toàn N14 ( bạn có thể vẽ hình cho dễ hình dung).
- Vậy số ADN chứa hoàn toàn N14 là 30
2)
- Mỗi ADN cần 14 mạch mới từ môi trường, 2 mạch gốc nó sở hữu sẵn ( tương tự câu 1) vậy là có tổng 16 mạch, ứng với 8 ADN
- Vây ADN nhân đôi 3 lần.
 

Similar threads

Facebook

Top