What's new

bài tập tương tác gen khó

chien9a11

New member
#1
Ở một loài hoa sự hình thành sắc tố theo sơ đồ sau

chất không màu1 ---------X--------> chất không màu 2 ---------Y--------->chất không màu 3 ----H---------->Sắc tố vàng(A)
............................................................................................................................................ \__h______>sắc tố đỏ (a)
Theo sơ đồ trên , các alen tương ứng là x,y không có hoạt tính. Cho cây dị hợp ba cặp gentuwj thụ phấn thì tỉ lệ hoa đỏ ở đời lai là bao nhiêu[
 

Attachments

Last edited:

Similar threads

Facebook

Top