What's new

[Bài tập] Sơ đồ cân bằng nội môi.

#1
Mọi người giúp mình bài tập phần cần bằng nội môi này với.

Hãy lập sơ đồ cân bằng nội môi khi:
a) Trời nóng.
b) Trời lạnh.
c) Huyết áp tăng cao.
d) Nồng độ glucose trong máu tăng/giảm.

Mình cảm ơn :)
 

Facebook

Top