Bài tập sinh nâng cao...giúp em với....

mysoi

New member
Joined
Oct 28, 2016
Messages
1
#1
có một gencaaus trúc,gen này tổng hợp một phân tử ARN thông tin có 25 bộ ba GXX,58 bộ UGX,75 bộ AUX,100 bộ AAA,1 bộ UAA,1 bộ AUG
a) Phân tử protein tổng hợp từ gen nói trên gồm bao nhiêu axit amin.Xác định số axit amin mỗi loại của phân tử protein
b) Xác định số lượng nu từng loại ARN thông tin biết UAA va AUG là mã mở đầu
c) Xác định số nu từng loại của gen
 


bkav

Member
Joined
Aug 16, 2016
Messages
43
a) số aa: 25+58+75+100
b) A=75+100.3+1.2+1
U=58.1+75+1+1
G=25+58+1
X=25.2+58+75
(p/s: UAA là bộ ba kết thúc nha bn)
c) mạch gốc: Tg=A(ARN); Ag=U(ARN); Xg=G(ARN); Xg=G(ARN)
cả gen: A=T=Tg+Ag; G=X=Gg+Xg
 

Similar threads

Toggle Sidebar
Top