What's new

Bài Tập sinh hoc 11

dat13999

Member
#1
Ở người gen M quy định mắt bình thường gen m quy định mù màu (đỏ và xanh lục)
Me(1) và bố (2) đều bình thường sinh được một con trai mù màu (3) và một con gái bình thường (4) Người con gái lớn lên lấy chồng bị mù màu (5) sinh được một con gái bình thường (6) và môt con gái mù màu 7
Xác định kiểu gen của 7 người trong gia đình đó

Bạn nào biết chỉ mình cách trình bày rõ ràng cái Mình mới học dạng này
Thank
 

Similar threads

Facebook

Top