What's new

Bài tập sinh 9

#1
Câu 1
a Ở người bộ nst 2n=46 trong điều kiện ko xảy ra trao đổi chéo , ko có đột biến xảy ra và cấu trúc mỗi cặp nst là như nhau .Hãy chứng minh tỉ lệ giao tử của bố chứa tất cả nst có nguồn gốc từ ông nội là 1/2^23
b tính tỉ lệ giao tử bố chứa 1 nst từ bà nội và 22 nst từ ông nội trong điều kiện ko xảy ra trao đổi chéo và đột biến
Câu 2
a Thể đột biến là gì ? Trong những trường hợp nào đột biến chuyển thành thể đột biến
b Người ta thu được một dòng ruồi giấm đột biến có 1 cặp nst tương đồng bị thay đổi hình dạng , 2 chiếc nst thay đổi giống nhau .Hãy giải thích cơ chế làm xuất hiện dòng ruồi giấm này.
 

Similar threads

Facebook

Top