What's new

Bài tập sai đáp án?

luucanhphat

New member
#1
Một gen có 1798 liên kết hóa trị. Mạch đơn thứ 2 của gen có A=G, T=2A, X=1/4A. Số nucleotit từng loại của gen này là:
A. A=T=630, G=X=270.
B. A=T=540, G=X=360.
C. A=T=600, G=X=300.
D. A=T=300, G=X=600.
Câu này em làm thế này ạ:
Ta có A2+T2+G2+X2=(1798+2)/2=900
<=> A2+2A2+A2+1/4A2=900<=>A2=211,76???
Tới đây là em bí luôn, không biết có sai gì không ạ?
 

Facebook

Top