What's new

Bài tập NST

#1
ở đậu hà lan có 2n bằng 14 xét 4 TB sinh dục sơ khai đực trải qua 1 số đợt NP tại vùng sinh sản, 50% số TB con trở thành số TB sinh hạt phấn đã tạo ra số hạt phấn chứa 896 NST đơn a/Tính số lần NP của TB sinh dục sơ khai nói trên
b/ Tính số NSt đơn môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân
Giúp e bài này với
 
Gọi k là số lần nguyên phân ; 2n là bộ NST của cơ thể ( n, k thuộc N*) ,a là tế bào con. Số NST có trong 50% tế bào con là :
a* 2^k*2n=896
Thay 2n=14 vào ta được:
4*50%*2^k*14=896
2^k=896/28 =32 -------->k =5
Vậy tế bào nguyên phân 5 lần.
Mình cx không bt có đúng không nữa . ><
 

Similar threads

Facebook

Top