bài tập khó

entiti

Member
#1
Ở ruồi giấm xét phép lai sau: cái Aa BD/bd GH/gh x đực Aa BD/bd Gh/gH. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Tỉ lệ cơ thể mang 4 tính trạng lặn và 1 tính trạng trội là 1,875%. Biết hoán vị gen và thụ tinh bình thường không có đột biến. Tỉ lệ cơ thể mang 3 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là bao nhiêu?
 

bkav

Member
Ở ruồi giấm xét phép lai sau: cái Aa BD/bd GH/gh x đực Aa BD/bd Gh/gH. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Tỉ lệ cơ thể mang 4 tính trạng lặn và 1 tính trạng trội là 1,875%. Biết hoán vị gen và thụ tinh bình thường không có đột biến. Tỉ lệ cơ thể mang 3 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là bao nhiêu?
cái GH/gh x đực Gh/gH luôn cho tỉ lệ 1G-hh:2G-H-:1ggH- với f bất kì của con cái
:mrgreen:
 

Facebook

Top