What's new

Bài tập giảm phân

antonia

Member
#1
Có 5 tế bào mầm sinh dục của 1 loài, sau một số lần nguyên phân để tạo tb sinh giao tử cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương với 1240 NST đơn. Tất cả các tb này đều tham gia giảm phân tạo giao tử và môi trường cung cấp thêm cho quá trình này 1280NST đơn. Bộ NST 2n của loài là:
A.2n=2
B.2n=4
C.2n=8
D.2n=16
:please:
 

Similar threads

Facebook

Top