What's new

Bài giảng Chọn lọc và nhân giống vật nuôi

#1
Phần lý thuyết
Bài mở đầu
Chương I: Một số khái niệm chung về giống vật nuôi
Chương II: Theo dõi, đánh giá các tính trạng của vật nuôi
Chương III: Quan hệ họ hàng - Các tham số di truyền
Chương IV. Hiệu quả chọn lọc
Chương V. Ước tính giá trị giống của vật nuôi
Chương VI: Chọn lọc vật nuôi
Chương VII: Nhân giống vật nuôi

Phần thực tập
 

Attachments

Similar threads

Facebook

Top