What's new

bác nào có lòng hảo tâm lấy dùm em bài về gluconacetobacter diazotrophicus

#1
Solubilization of zinc compounds by the diazotrophic, plant growth promoting bacterium Gluconacetobacter diazotrophicus
Chemosphere, Volume 66, Issue 9, January 2007, Pages 1794-1798
V.S. Saravanan, M. Madhaiyan, M. Thangaraju

xin chân thành cảm ơn trước
 
Dạ. em cảm ơn anh nhiều.
Khi post xong em mới đọc quy định. khi quay lại xóa bài thì không xóa được.
lần sau em rút kinh nghiệm. thành thật xin lỗi.
 

Facebook

Top