What's new

Ảnh hưởng của sinh vật ăn thịt đầu bảng trong quần xã

#1
Câu nào sau đây giải thích đúng nhất về kết quả xảy ra khi sinh vật ăn thịt chủ yếu trong hệ sinh thái bị biến mất:
A. Đa dạng sinh học của hệ sinh thái sau đó giảm do tăng cạnh tranh
B. Đa dạng sinh học của hệ sinh thái sau đó giảm bởi vì động vật ăn cỏ mới sẽ xâm nhập hệ sinh thái
C. Đa dạng sinh học của hệ sinh thái sau đó tăng lên
D. Quần xã sau đó nhanh chóng trở nên cân bằng
Chọn đáp án đúng và giải thích hộ mình
Cảm ơn mọi người nhiều lắm :)
 

pdn

Pham Duy Nghia
A bạn ạ, vai trò của loài chủ chốt là đảm bảo sự đa dạng của quần xã!
khi còn loài chủ chốt, các loài động vật kia bị khống chế số lượng và cùng tồn tại, giảm cạnh tranh ( ví dụ con nào phát triển hơi mạnh 1 tý sẽ bị loài chủ chốt ăn nhiều hơn, số lượng lại giảm mạnh một chút, cứ như thế(.
khi mất loài chủ chốt, sẽ có 1( 1 số) loài phát triển mạnh do không bị khống chế, cạnh tranh loại trừ các loài động vật kia.
 

Facebook

Top