Alen

(Alen) Allelle là các trạng thái biểu hiện của gen và nhiều khi gọi đồng nhất là gen. Bản chất allele cũng là gen tức là một đoạn DNA có chức năng di truyền nhất định ( Quy định Protein hoặc ARN nào đó)
 

Thu y

Member
Tại sao các nhà khoa học lại cho rằng ARN là cấu trúc di truyền đầu tiên vậy ạ?
 
Tại sao các nhà khoa học lại cho rằng ARN là cấu trúc di truyền đầu tiên vậy ạ?
Hiểu đơn giản những gì xuất hiện đầu tiên có cấu tạo rất đơn giản rồi dần dần phức tạp:
-những dạng sống sơ khai sử dụng arn là VCDT
-qua quá trình tiến hoá thì giờ chỉ còn virus có vcdt là arn; adn thay thế cho arn :))) adn có nhiều ưu điểm hơn so với arn :)) giúp thực hiện tốt chức năng mang ttdt
+ 2 mạch, bền vững hơn
+ Mang nhiều gen hơn
+nhân đôi chính xác nên truyền đạt TTDT chính xác:rose:
 

Thu y

Member
Nhân tiện các a chị cho e hỏi là học thuộc lí thuyết ntn cho hiệu quả vs ạ? Mai mốt e thi rồi !! Mặc dù hiểu đk bản chất nhưng chẳng thể diễn tả trôi chảy đk?????????????????? hơi căng rồi đây!!!!!!!??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
Nhân tiện các a chị cho e hỏi là học thuộc lí thuyết ntn cho hiệu quả vs ạ? Mai mốt e thi rồi !! Mặc dù hiểu đk bản chất nhưng chẳng thể diễn tả trôi chảy đk������������������ hơi căng rồi đây!!!!!!!������������������������������������������������������������������������������
Thi ở đâu vậy :))):divien::dapchet:
 

Thu y

Member
Em thi vào chuyên Thái Bình!!! 06 /6 là thi . e tìm được có 2 đề của trường này thôi.
 

Facebook

Top