What's new

Alen nghĩa là gì ?

Trong các định luật của Mendel ông đã dùng các kí hiệu AA hoặc aa để nói lên các cặp tính trạng trội(AA) và lặn(aa). AA là động hợp tử trội, Aa là dị hợp tử, aa là đồng hợp tử lặn. Đó là thời Mendel còn bây giờ đã có thuyết về DNA ta gọi A là một Gene nào đó, và AA là một cặp alen.
 
Thực ra sách Giáo khoa THPT cơ bản cũng nhắci tới rồi chẳng qua em ko để ý thôi. Allelle là các trạng thái biểu hiện của gen và nhiều khi gọi đồng nhất là gen. Bản chất allele cũng là gen tức là một đoạn DNA có chức năng di truyền nhất định ( Quy định Protein hoặc RNA nào đó)
 
Sách phổ thông chỉ nói Thông tin di truyền là thông tin quy định Protein nhưng sau này đã mở rộng ra cho cả RNA VD tRNA , rRNA , Ribozyme...
 
Xin lỗi cho em hỏi tí xíu:
SGK định nghĩa là:
"Một gen có thể tồn tại ở các trạng thái khác nhau, mỗi một trạng thái với một trình tự Nuclêôtit(Nu) cụ thể được gọi là một alen",
Ta đã biết gen là một đoạn của phân tử ADN, gen mang thông tin, mà thông tin đó chính là trình tự Nu, trình tự Nu thay đổi thì gen cũng thay đổi.
Vấn đề đặc ra là khi trình tự Nu khác nhau(trạng thái khác nhau của gen theo ĐN SGK) thì đâu còn cùng 1 gen nữa , nó là các gen khác nhau chứ??!!!
Em thấy mâu thuẫn và khó hiểu quá, chỉ em làm sáng tỏ chỏ này đi
:please::please::please::please::please::please::please::please:
 

trang còi

Member
Tớ giả sử đơn giản để giải thích nhé:
Một gen luôn có trình tự Nu không đổi đúng không? quy định màu hoa đỏ
Gỉa sử gen này có trình tự Nu bị thay đổi ở một và điểm,quy định màu hoa trắng, tuy nhiên nó vãn quy định loại tính trạng mà gen ban đầu quy định.
Hai gen cùng quy điịnh một loại tính trạng thì được gọi là alen của nhau.
Vậy một gen có thể có nhièu alen khác nhau.chỉ cần chúng quy định cùng 1 loại tính trạng là được.:mrgreen:
 

Minh Tiến

New member
giải giúp và chỉ cách giải

Đề: một gen A bị đột biến thanh gen a.gen a ma hoa cho 1 phan tu protein hoan chinh co 298 axit amin . Số nucleotit cua gen a sau khi dot bien la bao nhieu?
A.1788.
B.900
C.894
D.1800Giải giup và ghi ra cach giai ra- em.xin cảm ơn
 
Câu D.
Số acid amin là 298 -> Số nu của mRNA là 298*3+ 3 (bộ ba mở đầu)+ 3 (bộ ba kết thúc)= 900 nu.
Do đề hỏi là gen (DNA) nên sẽ là 900*2=1,800 nu.
 

Facebook

Top