ai giúp tui nhanh tui cám ơn 3 bài

Status
Not open for further replies.
#1
<HR SIZE=1> <!-- / icon and title --><!-- message -->
bài 1 :hai bố mẹ bình thường sinh ra 1 con trai và 1 con gái .con trai bị mắc bệnh con gái thì ko .người con trai đó đi lấy vợ ko mắc bệnh sinh ra 1 con tai ko mắc bệnh và 1 con gái mắc bệnh .
Xác định kiểu gen của mỗi người

bài 2 :phân biệt thường biến và đột biến

bài 3:cho ruồi gấm 2n=8 .1 tế bào sinh dưỡng ở kì nguyên phân ,tính số NST kép tính số tâm động ,số promati ở kì đầu và kì sau
<!-- / message -->
<!-- / message -->
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads

Facebook

Top