What's new

Ai giúp em bài này với em ko bt cách giải

#1
Ở người, gen quy định màu mắt có 2 alen (A và a), gen quy định dạng tóc có 2 alen (B và b), gen quy định nhóm máu có 3 alen (IA, IB và IO). Cho biết các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Số kiểu gen tối đa có thể được tạo ra từ 3 gen nói trên ở trong quần thể người là bao nhiêu??
ai giỏi giúp em với thầy bảo giải ra đoàng hoàng là em ko bt công thức ko giải đc :cry:
 
màu mắt có 2 alen==> có 3 KG
tóc có 2 alen ==> 3 KG
nhóm máu có 3 alen ==> có 6 KG ( công thức 3*(3+1)/2)
nhân lại ==> có 3*3*6=54 Kg
 

Similar threads

Facebook

Top