What's new

ai giỏi vào đay giúp minh nhanh lên

huu▬tu

Member
#1
lam giup mình câu c::cry:
tb có 2n=8,chu kì NP40',kì tg20',mỗi kì còn lại 5'.
a)tính số NST môi trường cung cấp cho NP thời điểm 80',100'.
b)tính số NST,trạng thái hoạt động của NST ở thời điểm 110'-115' trong 1 tb
c)từ thời điểm 100'đến khi kết thúc đợt NP đó,tb tạo ra bao nhiêu mạch polinucleotit từ nguyên liệu hoàn toàn mới.:???:
 

ngoc anh

Member
Khi nào thì kết thúc đợt NP vậy bạn.Chỉ cho mình thời điểm khởi đầu thôi thì tính kiểu gì:hum::hum::???:
 

Facebook

Top