What's new

Acid Nitric Hno3

heokhai

Member
#1
68% can 35kg Axit nitric khan tinh khiết (100%) là một chất lỏng không màu, với một mật độ 1,512 g / cm 3 đặc lại ở -42 ° C để tạo thành các tinh thể trắng, sôi ở 83 ° C. Axit nitric khan nên được lưu trữ dưới 0 ° C để tránh phân hủy.

Nitơ đioxit (NO 2 ) vẫn hòa tan trong axit nitric màu vàng, hoặc đỏ ở nhiệt độ cao hơn. Trong khi axít tinh khiết có xu hướng tạo ra khói trắng khi tiếp xúc với không khí, acid nitrogen dioxide hòa tan cho ra màu nâu đỏ hơi, dẫn đến tên gọi chung "axít bốc khói đỏ" hoặc "bốc khói axit nitric". Bốc khói axit nitric cũng được gọi là 16 phân tử axit nitric. Nó là hình thức tập trung nhất của axit nitric Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn (STP).

Nitric acid tạo thành một azeotrope với nước ở nồng độ 68% HNO 3 , là bình thường axit nitric tập trung của thương mại. Giải pháp này có nhiệt độ sôi của 120,5 ° C tại 1 atm. Hai hydrat rắn được biết đến, monohydrat (HNO 3 - H 2 O) và trihydrat (HNO 3 · 3H 2 O).

Các oxit nitơ (NO x ) có thể hoà tan trong axit nitric và đặc điểm này ảnh hưởng nhiều hơn hoặc ít hơn tất cả các đặc tính vật lý phụ thuộc vào nồng độ của các ôxít. Những chủ yếu bao gồm áp suất hơi trên chất lỏng và nhiệt độ sôi, cũng như màu sắc được đề cập ở trên.

Axit nitric bị nhiệt phân hủy hoặc ánh sáng: 4 HNO 3 → 2 H 2 O + 4 NO 2 + O 2 . Phản ứng này có thể làm phát sinh một số biến đổi không đáng kể trong áp suất hơi trên chất lỏng bởi vì các oxit nitơ sản xuất giải thể một phần hoặc hoàn toàn trong axit.

Acid cơ sở tài sản
Axit nitric bị thường được coi là một acid mạnh mẽ ở nhiệt độ môi trường xung quanh. Có một số bất đồng về giá trị của các hằng số phân ly axit, mặc dù các pK một giá trị thường được báo cáo là ít hơn -1. Điều này có nghĩa là các axit nitric trong dung dịch điện ly hoàn toàn ngoại trừ trong các giải pháp cực kỳ có tính axit. PK một giá trị tăng lên đến 1 ở nhiệt độ 250 ° C. [ 3 ]

Axit nitric có thể hành động như là một cơ sở đối với một loại axit như axit sulfuric.
 

Facebook

Top