What's new

A good handbook of library ejournal list with stanford jhu university

drsadam

New member
#1
Dear friends: Do you know how to find out database quickly without entering so many university libraries and search the web again and again? Do you know what databases does a library have? You will recommend google search engine, but does it provide you enough and prcise information? No!So we made up this handbook for you guys as an index of library resource menu, for you to get to any database or journal without entering lots of university librares.
here is the handbook!
You can download the hand book here
http://www.zshare.net/download/585292742fe861f9/
or link:
http://ifile.it/pu29h60
http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/230ef1761ac9f6eb64d1d3903442264f
you can go to http://www.passfans.com/forum userid=your userid get more information
 
Dear friends: Do you know how to find out database quickly without entering so many university libraries and search the web again and again? Do you know what databases does a library have? You will recommend google search engine, but does it provide you enough and prcise information? No!So we made up this handbook for you guys as an index of library resource menu, for you to get to any database or journal without entering lots of university librares.
here is the handbook!
You can download the hand book here
http://www.zshare.net/download/585292742fe861f9/
or link:
http://ifile.it/pu29h60
http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/230ef1761ac9f6eb64d1d3903442264f
you can go to http://www.passfans.com/forum userid=your userid get more information
WOw, that's great! But if possible, please send us username and password that we can enter to these database directly? I do not think this handbook is useful for everyone if they do not have password.
 
Chả cần. Ví dụ cần lấy báo một database nào đó, cứ kiểm tra xem cái url của 1 database nào đó mà ta đang xài account để vào, copy cái phần không thuộc url của database rồi dán nó vào address bar theo đúng thứ tự như ở cái database kia là được.
Ví dụ: đang xài nature từ account harvard
nature.com.login.lib.harvard.edu
bây giờ cần báo ở một thằng khỉ ho cò gáy nào đó:
ajtrhy.com chẳng hạn
dán: login.lib.harvard.edu vào sau thằng ajtrhy.com rồi enter
Nếu trường harvard nó không đăng ký thằng này thì browser sẽ báo lỗi không có trang web tồn tại
Nếu trường harvard có đăng ký, nó sẽ prompt đến trang login và sau khi đăng nhập bằng account chùa thì tha hồi vào lục lọi cái database khỉ gió kia.
 
Em thì không có account "chùa" như bác! ^^
Toàn đi nhờ vả đủ đường nhiều nơi, bác gây dựng lại cái ezproxy project cho đàn em được nhờ đi nhẩy!
 
Hồi xưa có bạn deeprac gì đấy cho account chùa mọi người còn xúm lại chửi nên giờ đâu có đồ chùa mà xài nữa.
Mà cái trang web share ezproxy dạo này cũng vắng hẻo rồi. Bây giờ đang lo không biết kiếm nguồn account ở đâu đây.
 

Similar threads

Facebook

Top