What's new

ai giúp em bài AXIT NUCLEIT với cần gấp lắm

Thinh1995

Member
Bà cô cho em câu này rồi bắt điền vào:
Các Nucleotit đối diện trên hai mạch đơn ...........................................
Ai điền giúp em với
Sẵn ai có tài liệu gì về AXIT Ribonucleic post cho em xem với(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)
 

Ho Huu Tho

Member
Bà cô cho em câu này rồi bắt điền vào:
Các Nucleotit đối diện trên hai mạch đơn ...........................................
Ai điền giúp em với
Sẵn ai có tài liệu gì về AXIT Ribonucleic post cho em xem với(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)
Gửi bạn tài liệu tham khảo này về ADN: ADN.
Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời.
 

Facebook

Top