What's new

Nhờ lấy hộ cuốn sách này với!

Cuốn xuất bản lần thứ 4 có trên gigapedia. Sao bạn không dùng. Sách Hóa Sinh thì hầu như chẳng cập nhật nhiều lắm. Các phần cổ điển như động học enzyme, trao đổi chất, chuyển hóa...v.v sách nào cũng giống sách nào thôi.
 

vucongphong

Member
Cuốn lần thứ 4 thì tôi có rồi! Nhưng công nghệ mỗi ngày một mới. tôi muốn tìm những kiến thức cập nhật trong đó, nếu bảo đầy đủ thì không phải thế. Nếu quyển 5 mới thì người ta mới xuất bản chứ! còn nếu không thì ghi "End edition" cho xong, khỏi phải đọc phải không?
Thông cảm nhé! Tôi tham đọc sách lắm! Nhất là những cái mới!
:rose::rose:
 

Facebook

Top