What's new

Vì sao chỉ ở thực vật hạt kín mới có cấu tạo quản bào mà mạch ống (mạch gỗ)

MrH

Member
bạn có thể nhắc lại cấu tao quản bào mạch ống ko????
cấu tao thường đi liền với chức năng

quản bào là dạng kém chuyên hóa nhất thực hiện cả 2 chưc năng dẫn truyền và chống đỡ ở thưc vật có mạch trong suốt quá trình tiến hóa của đời sống trên cạn ở thực vật ,,,,Sự chuyền hóa tiến hành theo 2 hướng :
1) dẫn truyền với viêc hoàn thiện các yếu tố mạch chức năng dẫn là chính
2) hình thành sợi với chưc năng chống đõ

sự hình thành mạch gỗ ở thưc vât hat kín thể hiên mức chuyên hóa cao hơn trong thang tiến hóa thích nghi vơi môi truơng sống của thưc vật ......
mạch cũng có thể mất đi trong quá trình tiến hóa : những cây sống ở nuơc hoai sinh phụ sinh mọng nước , đều ko có mạch do sự tiêu giảm của mô xylem ....
 

Facebook

Top