What's new

miRNA-mRNA

Tôi đọc thấy bài báo nói về sử dụng sự tương tác giữa miRNA-mRNA ?để xác định hệ gen ! nhưng tôi vẫn chư hiểu rõ cơ chế !? ?8O ?Ai đó giúp tôi với ?:cry:
 
Micro RNA ?thì tôi nghe qua và trong diễn đàn cũng đã thảo luận rồi ! nhưng việc sử dụng ?để lập bản đồ gene thì chưa thông lắm !
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Đào Anh Phúc said:
Micro RNA  thì tôi nghe qua và trong diễn đàn cũng đã thảo luận rồi ! nhưng việc sử dụng  để lập bản đồ gene thì chưa thông lắm !

Bạn hãy gửi link tới công trình đó xem thế nào. Tôi cũng quan tâm đến nó.
 

Facebook

Top