What's new

Tên tiếng Anh của một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm

Ho Huu Tho

Member
- tube:

111568.jpg


- tube rack:

test_tube_racks.jpg

Test%20Tube%20Rack%20M.jpg


- plate, well:
STX10096-well-plate.jpg


- dish:
Glass-Petri-Dish.jpg


stem_cell_culture03_3463.jpg


- stool:
lab-stool.jpg


- incubator:
Memmert%2037C%20incubator.jpg


ap-lab-incubator.jpg


- bench:
Lab_bench_laboratory_bench_.jpg


- tip, filter tip, tip box:
filter_tips.jpg


- water bath:
waterbath.jpg


6%20Liter%20Water%20Bath.JPG


- hood, fume hood:
fumehood.jpg


- comb:
Combs-325.jpg


- multichanel pipet:
Pipet_multi_research.jpg


- falcon:
502px-falcon_tubes1.jpg


- glass pipet:
MohrPipt%20set5_M.jpg


- pipet gun:
bel_art.jpg


PR003431.JPG


- vortex machine:
555120080508192735.jpg


- shaker:
LabLine_4626_Shaker_View1.JPG


- tray:
111KKIMGPLST1.jpg


-
 

Ho Huu Tho

Member
stiring bar OR magnetic rod:
magnetic%20stir%20bar.jpg


15-3d99f652-afda-4403-8ab4-5260b546a63d.jpg


<object height="385" width="480"></object>

<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J6AESNBf2cw&hl=en_US&fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J6AESNBf2cw&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><object height="385" width="480">


<embed src="http://www.youtube.com/v/J6AESNBf2cw&hl=en_US&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="480"></object>
 
15460.16ozCottonDeckMop_4.jpg


Mop (trực nhật hí hí)

cMRf_u-hpThsyYgv27izsul7cXdSj5xvJVNeM3YmIElkQFB_zbqsiysygsXU0ArYUHn21DZx2STBPxH6Eap2xO6oCwZaJztyO4D0p4hg9f9-Vb0PLCYCvwTTKRuQFEgkMY6QPPlDmQ

Alcohol lamp (giống tiếng Việt)

fa%20tweezers.jpg


Tweezers (luôn có s, như quần 2 ống hoặc kiếng 2 mắt vậy :grin:)
Millscience_Reusable_Neubauer_Hemacytometer_Hemocytometer_Haemocytometer_Cell_v0.jpg


haemocytometer (buồng đếm tế bào/hồng cầu)

CSL-Tankblot-maxi.tif.jpg


Blotting tank (Western)
northern.jpg


Northern/Southern blotting tank

21311-2001-1-3ww-l.jpg


Permanent marker

13027_9326_large.jpg

Inoculating loops

703413_app.jpg


Glass spreader

20090928191452%5C01.%20Paper%20Cutter.jpg

Paper cutter (cắt màng, miếng lót cho Western, giấy thấm cho Southern/Northern)aluminum_foil.jpgAluminum foil

wrap.jpg


Food wrap
 

Facebook

Top