What's new

Xin sách về cố định nấm men trong sản xuất rượu vang

Các anh (chị) có sách nào nói về cố định nấm men trong sản xuất rượu vang không?
Em đang làm đề tài về vấn đề này nhưng còn thiếu kiến thức quá nên tìm sách đọc . :oops:
Anh (chị) có sách nào hay ko chỉ em với ?

Em cũng đang cần sách này
Brewing Science and Practice New Title:
By: Briggs, Dennis E.; Boulton, Chris A.; Brookes, Peter A.; Stevens, Roger © 2004 Woodhead Publishing |

Em thấy nó trên knovel.com . Các anh chị giúp em nhé.
Cảm ơn nhiều!!! :roll:
 

Facebook

Top