What's new

Danh mục các đề tài nghiên cứu

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2011 ĐƯA RA TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

Các thầy cô có thể xem danh mục các đề tài trong file đính kèm. Có thể thời điểm hiện tại chúng ta chưa thể xin được đề tài cấp Bộ nhưng có thể tham khảo để xác định hướng nghiên cứu theo những vấn đề đang được quan tâm hiện nay để chuẩn bị cho sau này "gãi đúng chỗ ngứa" trong việc đề xuất các đề tài nghiên cứu và viết thuyết minh.
DK
 

Attachments

  • danh muc tuyen chon dtcb 2011.doc
    439.5 KB · Views: 119

Facebook

Top