Xác định tỉ lệ kiểu hình

naruto-kun

Senior Member
Nếu lai phân tích giữa cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen không alen với cá thể đồng hợp tử lặn, sinh ra thế hệ lai có đủ các kiểu hình, trong đó tỉ lệ của lớp kiểu hình thiểu số là 12,5%, tỉ lệ kì vọng của 4 kiểu hình là ? Đáp án là 7:7:1:1. Có cách nào để xác định nhanh tỉ lệ đó không ạ?
 
Xem lại đáp án đi, nếu tỷ lệ là 7:7:1:1 thì tỉ lệ lớp kiểu hình thiểu số phải là 6,25 % chứ. Nếu tổng tỷ lệ của 2 kiểu hình thiểu số là 12,5% thì ko thể giải được.
 
Tổng tỉ lệ của lớp kiểu hình thiểu số là 12,5% đây chính là tần số hoán vị gen đấy bạn ạ và vì lai phân tích nên KH là tỉ lệ các loại giao tử HV và không HV của cây dị hợp tử=> KH = KG: 0,4375 : 0,4375 : 0,0625 : 0, 0625 = 7:7:1:1
 
mình có cách này để xác định tỉ lệ KH:
do đây là phép lai với thể đồng hợp lặn=> phép lai phân tích=> tỉ lệ kiểu hình=tỉ lệ kiểu gen. kết quả lai cho 2 lớp kiểu hình với tỉ lệ không bằng nhau=>có hoán vị gen. tần số hoán vị gen= 12,5%=> tỉ lệ giao tử hoán vị = 6,25%. ta có thể tìm ra tỉ lệ này bằng cách lập bảng tổ hợp giao tử. cũng từ bảng tổ hợp giao tử có thể tìm ra tỉ lệ kiểu hình.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,656
Messages
71,561
Members
56,293
Latest member
fox789nl
Back
Top