What's new

Video hay về mô hình phân tử ADN

Ho Huu Tho

Member
Gửi các bạn đường link của mô hình phân tử ADN rất dễ hiểu, có ích cho các bạn mới làm quen với sinh học di truyền.
(Nội dung của đường link đã bị biến dạng)

 

Similar threads

Facebook

Top