What's new

Quy luật di truyền menden

1) Xét 2 gen A, a nằm trên NST thường. Gen trội là trội hoàn toàn. Trong quần thể sẽ có bao nhiêu:
a)Kiểu gen khác với 2 alen nói trên. (Tớ nghĩ là 3 gồm : AA, Aa, aa nhưng sách trả lời là 2 :???:)
b)Kiểu giao phối khác nhau (tớ nghĩ là 6; sách trả lời là 8)


2) Ở người, tính trạng tóc quăn A là trội với tóc thẳng a và do 1 cặp gen trên NST thường quy định. Bố tóc quăn, mẹ tóc thẳng sinh ra con tóc quăn. Kiểu gen của bố mẹ là gì ? (Tớ nghĩ là bố AA, mẹ aa, nhưng sách lại là bố Aa, mẹ aa).

3)Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền độc lập với nhau. Phép lai nào sau đây không làm xuất hiện kiểu hình xanh, nhăn ở thế hệ sau?
A. Aabb + aaBb
B. AaBb + AaBb
C. AaBb + Aabb
D. AaBB + aabb
Tớ chọn là D, nhưng sách là C.


Mọi người trả lời giùm tớ, nhớ ghi rõ cách giải ra cho tớ dễ tiêu. Thanks nhiều nhớ.
 

lulu

Member
Theo mình thì sách viết câu 2 thiếu dữ kiện gòi, chỉ nói là con tóc quăn => hok pit có phải toàn bộ tóc quăn hay không => chỉ xác định được kg là A- thôj

Ở câu 3, mình cũng thấy C đúng, chắc sách sai wá, zì AaBb có giao tử ab, Aabb cũng có giao tử ab, tất nhiên là theo lý thuyết nó sẽ kết hợp vs nhau => aabb => kiểu hình xanh nhăn (!)

Câu 1a chắc đáp án sai nữa, có thể nhầm lẫn j đó trong quá trình soạn thảo in ấn. Câu 1b để coi công thức lạj ^^
 

Facebook

Top