What's new

Phần mềm tính công lực nghiên cứu khoa học

Phần mềm Publish or Perish, một phần mềm rất tiện dụng để tính công lực nghiên cứu khoa học. Có nhiều công cụ như vậy trên internet, ví dụ google scholar. Nhưng một với ưu điểm gọn nhẹ và tiện dụng thì cũng đáng cài vào máy để nghịch tí nhỉ.
http://www.harzing.com/pop.htm
(cái này nó search ra được bài báo ở VN)
 

Facebook

Top