What's new

Chức năng tìm kiếm trong diễn đàn SHVN có hoạt động được không?

Ho Huu Tho

Member
@ các admin: Tôi muốn sử dụng chức năng tìm kiếm của diễn đàn nhưng lần nào nó cũng báo lỗi như sau:
Your submission could not be processed because a security token was missing.

If this occurred unexpectedly, please inform the administrator and describe the action you performed before you received this error.
Rất mong được admin giải đáp giúp là thành viên có sử dụng được chức năng tìm kiếm này không.
 

Dương Văn Cường

Administrator
Em check thấy bình thường. Cụm từ anh tìm kiếm là gì?

Có lựa chọn khác là gõ ngay vào khung search google ở đầu diễn đàn.
 

Facebook

Top