What's new

heparin lithium

atina3112

New member
atina đang có 1 chai kg dùng đến heparin lithium salt from porcine intestinal mucosa 100KU của hãng Sigma
Date: Feb 2012
547mg; 183 USP units/mg (dry basis)
Bạn nào có nhu cầu thì PM thông tin liên lạc, atina sẽ liên hệ lại với bạn.
Thanks a lot
 

Facebook

Top