What's new

hỏi vê sac tô thực vật???

MrH

Member
mình co biết có 2 nhòm swac tô thưc vât chính la sac sô bảo vệ va sac tô quang hơp
Nhóm sắc tố bao vệ tan trong Nược...chu yêu o không bao chât dư trữ ..va thay đổi theo môi trường ( nhiêt độ pH )
cac bạn anh chi em cho mình hỏi tai sao gọi nó là sắc tô bảo vê ...người ta đạt tên nhưvây chac phai có ly do....cơ chê bảo vê như thê nào???
mong,,,
 
mình co biết có 2 nhòm swac tô thưc vât chính la sac sô bảo vệ va sac tô quang hơp
Nhóm sắc tố bao vệ tan trong Nược...chu yêu o không bao chât dư trữ ..va thay đổi theo môi trường ( nhiêt độ pH )
cac bạn anh chi em cho mình hỏi tai sao gọi nó là sắc tô bảo vê ...người ta đạt tên nhưvây chac phai có ly do....cơ chê bảo vê như thê nào???
mong,,,
Theo mình được biết thi cây có sắc tố chlorofin a và b làm nhiệm vụ quang hợp . Còn các sắc tố khác chu yếu là làm nhiệm vụ bảo vệ các sắc tố a , b khỏi sự phân hủy của ánh nắng mặt trời .Các sắc tố bảo vệ còn hấp thu năng lượng a sáng để cung cấp cho chl a , b thực hiện chức năng quang hợp
 

BabySun23

New member
Sắc tố thực vật chia thành 2 nhóm:
- Nhóm sắc tố chính gồm có Chlorophyl a và Chlorophyl b với trung tâm phản ứng là P730 và P680. Vai trò của nhóm sắc tố này là hấp thu một cách chon lọc năng lượng ánh sáng mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp
- Nhóm sắc tố phụ gồm: Carotenoit và Phycobilin có 2 nhiệm vụ chính:

  • Che đỡ cho phân tử diệp lục tố, tránh tác động mạnh của ánh sáng mặt trời, tránh sự phân hủy của phân tử diệp lục tố vì chúng rất mẫn cảm với tác động của môi trường
  • Hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời và chuyển giao nguồn năng lượng đó cho phân tử diệp lục tố thực hiện quá trình quang hợp
Ngoài ra còn có nhóm sắc tố dịch bào với bản chất là hợp chất glicozit đóng vai trò tạo màu cho hoa, quả,...ảnh hưởng đến một số quá trình sinh lí trong cây như sự đóng mở của khí khổng,.... :)
cái bạn nói là về sắc tố quang hợp thôi
Sắc tố thực vật gồm 2 nhóm :
-sắc tố quang hợp
-sắc tố bảo vệ:
có vai trò bảo vệ cây khỏi mầm bệnh , tia UV ,... và rất nhiều vai trò quan trọng khác.
Vd: các Flavonoid giúp cây chống lại mầm bệnh , tia UV , và vai trò quan trọng nhất của nhóm chất này là trong sinh sản ( thu hút côn trùng , và trong quá trình nảy mầm )
 

Similar threads

Facebook

Top